Integrity / Privacy Policy

 

Denna policy beskriver hur FIAPERSSON clothing samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Policyn gäller vid köp av varor på vår webbplats fiapersson.com, eventförsäljning och pop-up shop på olika platser. Men även vid besök på vår webbplats, sociala medier eller via kontakt per telefon eller mail samt vid serviceärenden.

Integritetspolicyn gäller även för dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Policyn visar att FIAPERSSON clothing (som hädanefter kan benämnas ”vi” eller ”oss” ) har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.


Personuppgiftsansvarig

Det är FIAPERSSON clothing som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när du gör ett köp, registrerar dig för nyhetsbrev behandlas av oss.

När du handlar våra kläder i någon av våra återförsäljare och du lämnar dina uppgifter till butiken så är det den aktuella butikens bolag som är personuppgiftsansvarig.

 

Policyns innehåll

1. Dina rättigheter
2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
4. Cookies
5. Profilering
6. Uppgifter till tredje part
7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
8. Skydd av dina uppgifter
9. Kontakt
10. Ändringar


01. Dina rättigheter
Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få veta var vi inhämtat uppgifter om dig som du inte själv har lämnat. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om felaktigheterna.

Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.

Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du på egen begäran kan få en maskinläsbar fil med strukturerat innehåll som underlättar vid flytt av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till datainspektionen.

 

02. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter

När du besöker vår webbplats fiapersson.com

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

När du gör ett köp på fiapersson.com

När du registrerar dig för nyhetsbrev


03. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Teknisk data såsom ip-adress och cookies samt information hur du använder vår hemsida.

 

04. Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet på vår hemsida. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:

- skapa personliga erbjudanden
- få information hur besökare interagerar med webbplatsen
- komma ihåg vad som finns i kundvagnen
- möjliggöra olika tjänster och funktioner

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.

När du besöker www.fiapersson.com första gången kommer du att få information om hur vi hanterar cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på vår webbplats så godkänner du att vi samlar information om dina besök. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Notera att om du inte godkänner cookies, kommer du inte kunna handla via vår e-handel eftersom cookies används för att hantera varukorgen.


05. Profilering
FIAPERSSON lagrar din köphistorik och använder denna för att ge dig erbjudanden baserat på ditt köp, för att analysera köpmönster och för att personifiera din upplevelse av våra säljkanaler. NOTERA! Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!


06. Uppgifter till tredje part
För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund så kan dina uppgifter komma att behandlas av tredje part i analyssyfte eller för lagring.
Med tredje part avses bl a återförsäljare, leverantörer av marknadsförings-, IT-, och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Leverantörer av marknadsföringstjänster
När du besöker, registrerar ett konto eller genomför ett köp vår webbsida lämnas dina uppgifter vidare till våra leverantörer av marknadsföringstjänster. Hur våra leverantörer får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantörerna.

Betaltjänster
När du genomför ett köp på fiapersson.com lämnas dina uppgifter vidare till vår betaltjänstleverantör för att köpet skall kunna genomföras. Hur vår betaltjänstleverantör får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantören.

Våra personuppgiftsbiträdesavtal kräver att dina uppgifter normalt sett skall behandlas inom EU/EES men om några uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter fortsatt är skyddade och hanteras i enlighet med denna policy. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Inga uppgifter kommer heller att lämnas till tredje part för användning i tredje parts marknadsföring. 


07. Sammanställning av behandling av personuppgifter

För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund.

För att efterleva lagar och regler, t ex bokföringslagen

För att marknadsföra FIAPERSSON genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

För att administrera ditt nyhetsbrev och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av FIAPERSSON i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post eller post.

 


08. Skydd av dina uppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.


09. Kontakt

FIAPERSSON Clothing
Isolatorvägen 11
291 62 Kristianstad

Tel: 0763-137279
E-post: info@fiapersson.se


10. Ändringar
Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på fiapersson.com.